LOV NA DÍRKÁCH - Rybník Prokop

Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

LOV RYB
V zimní sezoně 2020/2021 lov na dírkách nebude - velmi teplé zimy v minulých letech.


PRODEJ TRŽNÍCH RYB SAMOODLOVEM

doba samoodlovu: ve dnech kdy je dostatečně pevný led denně od 7.00 až 17.00 hod.

Prodejka opravňuje k odlovu 3 kusů pstruhů, cena: 300 Kč.
Každý další kus (čtvrtý, pátý ...):
- do 30 cm = 70 Kč,
- nad 30 cm = 70 Kč + 10 Kč za každých 5 započatých cm nad 30 cm příklad - pstruh 37 cm = 90 Kč.
Za první tři pstruhy se počítají tři nejmenší pstruzi.

Kupující musí dodržet tyto podmínky:
Ulovené a na led vytažené ryby musí být neprodleně usmrceny a zapsány na doklad o úlovku, který kupující obdrží při zaplacení.
Lov maximálně na dva pruty.
Ponechané ryby se neprodleně zapisují a usmrcené budou viditelně uloženy v bezprostřední blízkosti kupujícího.

Se zapůjčeným vrtákem neklepejte do ledu, nepačte s nim led, neničte břity o kamení a pod, po ukončení lovu zajistěte vrácení vrtáku.
Po skončení lovu musí  být doklad o úlovku vrácen prodejci, v případě nepřítomnosti prodejce, musí být vhozen do schránky u brány rybníka Prokop.
Rybář má povinnost se podrobit kontrole zavazadel, je-li k tomu vyzván.
Odpadky odklízejte do nádob k tomu určených, nenechávejte je na ledu.
Je zakázono kuchat ryby na ledu i v okolí rybníka.
Při nedodržení kterékoli z výše uvedených podmínek, můžete být vykázáni z rybníku Prokp, platba za samoodlov ryb se nevrací.
VSTUP NA LED NA VLASTNÍ NEBEZPEČÍ
 
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky